Patron akcji
Rektor Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
Prof. dr hab. Ryszard Górecki


Sponsorzy biegu:


Organizatorzy

 Uniwersytecka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Klub Sportowy AZS Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Patroni medialni:

UWM FM


Login Hasło